Noteikumi un nosacījumi

Turpmāk tekstā atrodami noteikumi un nosacījumi, kas klientam jāievēro, lai izmantotu keys-automobiliams.lt (turpmāk tekstā – Piegādātājs) sniegtos pakalpojumus. Visi strīdi tiek izskatīti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Veikals:
Visi apstiprinātie, bet neapmaksātie pasūtījumi tiek uzglabāti divas darba dienas. Ja maksājums ir veikts pēc šī termiņa, bet operators ir izdzēsis šo pasūtījumu, piegādātājam jāsazinās ar klientu un jāatrod abpusēji pieņemams risinājums: jāatmaksā nauda vai jāizveido tāds pats pasūtījums vai pasūtījums par tādu pašu cenu klientam un divu dienu laikā jāpaziņo operatoram pasūtījuma numurs vai jānosūta e-pasts. Šādā gadījumā piegādātājam pasūtījums jāizpilda 25 darba dienu laikā (jānodod kurjeram).
Ja klients par preci maksā ar bankas pārskaitījumu, viņam tas jāizdara divu darba dienu laikā. Ja maksājums tiek veikts pēc šī termiņa, klientam par to jāpaziņo pa tālruni vai e-pastu, norādot pasūtījuma numuru, datumu un pasūtījumā minētās personas vārdu.
Piegādātājs nav atbildīgs par jebkādu iespējamu krāsu neatbilstību, un tam nav pienākuma aizstāt izstrādājumu ar citas krāsas izstrādājumu.
Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, ko veicat, izmantojot e-veikalu.
Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs ir izvēlējies un izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz saites “Apstiprināt”.
Pakalpojumu un preču piegāde:
Piegādātājs piegādājamās Preces iesaiņo tā, lai tās netiktu bojātas pārvadāšanas laikā.
Visas atslēgas, atslēgu futrāļi tiek pārdoti bez logotipa
Saņemot preces, Klients pārbauda preces, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas pārvadāšanas laikā (iepakojums ir saplēsts vai acīmredzami bojāts) vai tām nav defektu.
Ja Klients pamana Preces bojājumus piegādes laikā (skatīt 2.2. punktu), Klientam par to jāinformē kurjers vai pasta darbinieks, kas piegādāja Preci.
Gadījumā, ja Klients reģistrācijas laikā ir sniedzis nepareizu informāciju, kas ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai un preču piegādei, un rezultātā preces nav saņemtas, Piegādātājs nav atbildīgs par morālo un/vai materiālo kaitējumu, kas radies Klienta vainas dēļ.
Ja starp klientu un operatoru rodas 2.4. punktā minētais konflikts, piegādātājam ir tiesības ierakstīt sarunu vai saglabāt jebkādus citus faktiskos pierādījumus un vērsties tiesā par noteikto nosacījumu neievērošanu.
Defekta gadījumā klientam 2 darba dienu laikā jāinformē operators.
Piegādātājs izpilda visus apmaksātos pasūtījumus 25 darba dienu laikā (ne ilgāk kā) vai atmaksā Klientam naudu.
Citi noteikumi un nosacījumi:
Visi dati šajā tīmekļa vietnē ir Operatora intelektuālais īpašums un autortiesības. Tos ir aizliegts izmantot komerciāliem mērķiem bez operatora atļaujas. Ja tiks atklāts, ka šie dati tiek izmantoti bez atļaujas, tiks uzsākta tiesvedība, lai atgūtu materiālos zaudējumus.
Viena un tā pati persona nedrīkst reģistrēties un izmantot e-veikala pakalpojumus ar vairākiem vārdiem.
Lai izmantotu e-veikalu, varat:
Fiziskas personas, kas ir 18 gadus vecas vai vecākas un ir darbspējīgas;
Nepilngadīgie vecumā no 15 līdz 18 gadiem ar vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi patstāvīgi nesaņem algu vai stipendiju;
Juridiskās personas
Iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.
Preču atgriešana

Kvalitatīvu preču atgriešana

Ja produkts jums nepatīk, varat to atgriezt 7 darba dienu laikā pēc piegādes. Jūs varat atgriezt produktu tikai neizmantotu, nebojātu un labā stāvoklī. Atgrieztajam produktam jābūt pilnā komplektācijā (ar neskartu etiķeti un nesaplēstu aizsargplēvi) un oriģinālajā, glītā un kārtīgā iepakojumā. Atgrieztajam produktam jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā to saņēma pircējs.

Bojātu preču atgriešana

Ja esat saņēmis bojātu produktu, jums ir tiesības to atgriezt. Tas neattiecas uz precēm, kas nav objektīvi bojātas vai kas radušās pircēja nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā. Ja prece tiek atgriezta, jo tā ir nekvalitatīva, Raktai-Automobiliams.lt uz sava rēķina jāaizstāj nekvalitatīvā prece ar atbilstošas kvalitātes preci vai jāatmaksā par preci samaksātā nauda. Nauda jāatmaksā ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc atgriešanas datuma.

Piegādes un maksājumu izmaksas

Cik maksā piegāde
Tā ir summa, kas iztērēta par preču piegādi no e-veikala noliktavas uz pircēja norādīto adresi. Šī summa tiks norādīta rēķinā, kas tiks pievienots precēm. Preču atgriešanas gadījumā šī pakalpojuma izmaksas sedz pircējs.

Cik izmaksā samaksa par precēm
Mēs neatmaksājam maksu par sniegto inkasācijas pakalpojumu. Šī maksa pircējam ir jāsamaksā skaidrā naudā kurjeram, kas piegādā preces, vai kādā no Lietuvas pasta nodaļām.

Maksājums
Veicot pasūtījumu, jums ir jāizvēlas apmaksas veids par preci – ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot Mokejimai. Lt vai PayPal sistēma. Maksājums jāveic divu darba dienu laikā, pēc tam mēs atcelsim pasūtījumu. Ja nepieciešams, pēc pasūtījuma atcelšanas varat izmantot to pašu pasūtījumu.

Piegādātājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.