Datu aizsardzība

Iegādājoties preces mūsu e-veikalā, varat justies droši, jo visi lietotāju sniegtie dati ir aizsargāti no trešām personām. Jūsu datu pārsūtīšanai mēs izmantojam SSL tehnoloģiju. automasinu-atslegas.lv aizsargā jūsu sniegtos dolmenus un izmanto tos tikai jūsu pasūtījuma izpildei. Mēs esam Valsts datu aizsardzības inspekcijā reģistrēti datu apstrādātāji. Mēs garantējam, ka jūsu dati netiks nodoti trešām personām, izņemot partneriem, kuru palīdzība būs nepieciešama jūsu pasūtījuma izpildei.

Ja jūsu bankas datus nelikumīgi izmanto nepiederošas personas, vairums banku uzņemas atbildību un atlīdzina jums visus iespējamos zaudējumus. Ja pamanāt, ka jūsu bankas dati ir ļaunprātīgi izmantoti, sazinieties ar savu banku.

Klientu dati tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajām Datu aizsardzības likuma (BDSG) un Elektroniski nosūtīto datu aizsardzības likuma (TDDSG) direktīvām.

Jūs varat jebkurā laikā bez maksas iegūt informāciju par jūsu sniegtajiem un saglabātajiem datiem, mainīt, bloķēt vai, ja nepieciešams, dzēst tos. Lai saņemtu šo pakalpojumu, lūdzu, rakstiet mums uz [email protected] vai nosūtiet mums pieprasījuma vēstuli pa pastu.