Posted on Leave a comment

Kas ir imobilaizers un kā tas darbojas?

Elektronisku kompleksu, kas neļauj iedarbināt dzinēju bez transportlīdzekļa īpašniekam piederošas atslēgas, sauc par imobilaizeru. Šīs ierīces funkcija ir bloķēt vienu vai vairākas automašīnas sistēmas (piemēram, aizdedzes un degvielas padeves sistēmas), bez kurām automašīna nevar pārvietoties. Lai gan imobilaizers nodrošina augsta līmeņa aizsardzību pret zādzību, tas var arī radīt problēmas īpašniekam, ja atslēga, kas neļauj iedarbināt automašīnu, ir pazaudēta vai salauzta. Šādā gadījumā ir jāizgatavo dublikāts, par ko autovadītājs parasti nedomā, līdz brīdim, kad rodas ārkārtas situācija un automašīnai ir nepieciešama jauna atslēga.

Kā darbojas imobilaizers?

Tas darbojas, pārtraucot elektriskās ķēdes darbību vai darbinot mehānismus, kas atbild par motora bloķēšanu. Ja sistēma konstatē mēģinājumu iekļūt automašīnā vai atvērt imobilaizera konstrukciju, tā nekavējoties bloķē pieejamās sistēmas automašīnā. Pretaizdzīšanas ierīce atrodas elektroniskajā dzinēja vadības blokā. Tā izmanto īpašu kodu, kura precīza kopija ir ievietota raiduztvērējā atslēgas korpusā. Ja abu ierīču elektroniskie kodi nesakrīt, automašīna neieslēdzas. Imobilaizeri parasti ir aprīkoti ar automātiskās aktivizēšanas sistēmu, kas paredzēta, lai pati aktivizētu transportlīdzekļa aizsardzību, ja īpašnieks ilgstoši nelieto automašīnu.

Moderno drošības ierīču darbības īpatnības

Vismodernākās elektroniskās imobilaizeru sistēmas izmanto bīdāmos/maināmos drošības kodus. Šādu ierīču darbība ir balstīta uz divu līmeņu aizsardzību, t. i., personas un ritošo kodu lieto kopā. Katru reizi, kad motors tiek iedarbināts ar atslēgu, sistēma maina otro kodu un saglabā to atslēgas atmiņā. Kad autovadītājs ieslēdz aizdedzi, drošības ierīce vispirms nolasa personas kodu un pēc tam pieprasa mainīgo kodu. Pēc abu iespēju saskaņošanas imobilaizers ģenerē jaunu kodētu signālu un nosūta to dzinēja vadības sistēmai, lai veiktu atbloķēšanu. Lai izgatavotu šādas drošības sistēmas atslēgas dublikātu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā, speciālistam jāizmanto specializētas iekārtas un programmatūra.

Atbildēt