Posted on Leave a comment

Programmatiska EGR noņemšana

EGR vārsts tiek uzstādīts automobiļos, kas atbilst Euro-3″ vai augstākam vides standartam. Ierīce ir paredzēta slāpekļa oksīda emisiju samazināšanai vidē.

Programmatiska EGR noņemšanaDegvielai sadegot dzinējā, rodas izplūdes gāzes, kuras vārsts atgriež ieplūdes kolektorā. Tādējādi bieži tiek novērots motora piesārņojums ar kvēpiem, un motoreļļa ļoti ātri oksidējas. Šo iemeslu dēļ VDV jauda tiek samazināta, un daudzi autovadītāji veic ieprogrammētu EGR izslēgšanu. Mūsu uzņēmums veic programmatūras pārrakstīšanu transportlīdzekļa datorā, kā arī izgatavo automašīnu atslēgas.

Autovadītāja uzmanības pievēršanai

Izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma sastāv no caurulēm, pa kurām slāpekļa oksīds tiek izvadīts no izplūdes kolektora, EGR vārsta, kurā atrodas piedziņa, un kanāliem, kas ved uz ieplūdes kolektoru. Gāzu recirkulācijas procesa vadību nodrošina elektronikas bloks, kas kontrolē arī dzinēju (ECU). Mēģinot fiziski atvienot vārstu, instrumentu panelī iedegas avārijas indikators “check engine” un dzinēja jauda bieži vien samazinās.

Pareiza EGR noņemšana ir saistīta ar ECU pārprogrammēšanu, kas pielāgo dzinēja darbību bez izplūdes gāzēm. Programmatūras nomaiņu un pārrakstīšanu veic, izmantojot datora diagnostikas saskarni. Iepriekš minētās procedūras veikšanā ir jāiesaista tehniķi ar lieliskām programmēšanas prasmēm. Mūsu uzņēmums veic profesionālu automobiļu datorprogrammatūras pārrakstīšanu, kā arī izgatavo automašīnu atslēgas.

Kad EGR vārsts tiek programmatiski deaktivizēts, tas paliek aizvērts, kā rezultātā veidojas nogulsnes, kas apdraud detaļas hermētiskumu un izraisa priekšlaicīgu nodilumu. Šādā gadījumā vārsts regulāri jātīra vai jāuzstāda aizbīdnis. EGR vārsta fiziska un programmatiska deaktivizēšana ļauj palielināt motora jaudu.

Atbildēt